Software voor gastouder bureaus

Alle bekende wijzigingen en voorschriften ingaande 2010 kunnen door KiDa verwerkt kunnen worden. Via internet kunnen gastouders de urenregistraties invullen; deze worden automatisch in KiDa verwerkt.  

 • Berekening van meer/minder uren opvang kunt u zelf instellen. 
 • Facturen voor vraagouders en gastouders worden automatisch gemaakt. 
 • Facturen voor vraagouders kunnen per automatische incasso gent worden; facturen voor gastouders kunnen automatisch betaald worden. 
 • Facturen (voor vraagouders en gastouders) kunnen per email verzonden worden. 
 • Jaaroverzichten voor vraagouders en gastouders maaktu met één muisklik. 

Wat kan KiDa nog meer voor gastouderbureaus?

Kinderen en vraagouders 
 • Gedetailleerde gegevens van de kinderen en vraagouders vastleggen
 • Vaste abonnementsprijs per maand of bijdrage per opgevangen uur
 • Indicatie netto kosten gastouderopvang maken op basis van gezamenlijk inkomen
 • Contracten vraagouder gastouder
 • Contracten vraagouder - gastouderbureau
 • Contracten gastouder - gastouderbureau
 • Acties vastleggen, (selecties per week, maand, etc. maken) 
 • Maandelijks automatisch factureren, automatische incasso, facturen van gastouder voor vraagouder, factureren per email , etc.... 

 Gastouders 

 • Gedetailleerde gegevens van gastouders vastleggen
 • Dagen waarop geen opvang is kunt u vastleggen
 • Acties vastleggen
 • Unieke zoekmachine om de gewenste gastouder te selecteren
 • Opgave opvanguren direct of via internet invullen.  

Naast deze hoofdpunten beschikt KiDa over de mogelijkheid om brieven, contracten, formulieren etc. via een koppeling met Word te maken, m.a.w. u maakt zelf het hoofddocument in Word en KiDa zorgt dat de gewenste gegevens op de juiste plaats wordt ingevuld, bijvoorbeeld een risico inventarisatie, etc......

Via een krachtige zoekmachine kunt u alle gemaakte brieven, malingen, formulieren, etc snel terugvinden.
 
Voor een jaaropgave voor de belasting kunt u simpelweg met een druk op de knop lijsten produceren voor vraagouders en gastouders. Dit alles is uiterst simpel te bedienen zoals u dat van KiDa gewend bent.

Standaard documenten bij KiDa gastouderbureau module
De KiDa gastouderbureau module is inclusief een compleet pakket documenten met o.a. offerte, contracten etc. Om er een paar te noemen:

 • offerte/overeenkomst voor gastouders
 • overeenkomst tussen vraagouder en gastouder 
 • overeenkomst tussen gastouderbureau en gastouder
 • ontvangstbevestiging opzegging contract voor de vraagouder.
Allemaal documenten die u met één muisklik kunt afdrukken.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om middels een koppeling met Word zelf alle gewenste brieven en documenten te maken in Word met gebruikmaking van de (bijv. NAW) gegevens in KiDa.

KiDa voor gastouderbureaus kost eveneens € 99,50 per maand