De planning van kinderen m.b.v. KiDa Software

V. Bestaat er een overzicht van de planning voor de verschillende groepen?
A. KiDa beschikt over 2 planprogramma's, een voor alle dagdelen per groep en een voor één dagdeel per groep. Deze programma's bevatten per dagdeel het aantal kinderen, de vrije plaatsen, de kinderen op de wachtlijst en de kinderen die met vakantie zijn.
Deze planprogramma's gaan zover als u de Planmatrix heeft aangemaakt (bijv. tot 2013)
U kunt in een oogopslag over een lange periode bekijken waar aaneengesloten plaatsen vrij zijn.
Bij kinderen per dagdeel per groep vindt u tevens grafische aangeven welke tijd de kinderen in die groep aanwezig zijn, makkelijk om bijv. afspraken te maken of extra kinderen kortstondig in te plannen.

V. Kan een kind "variabel" ingepland worden?
A. Ja, bijv.:

  • Een kind komt 40 weken 2 dagdelen per week, maar de ouders willen 12 x dezelfde factuur hebben. Dit berekent KiDa automatisch
  • Een kind komt 40 weken 2 dagdelen per week en 12 weken (= vakantie) 5 dagdelen per week maar de ouders willen 12 x dezelfde factuur hebben. Dit berekent KiDa automatisch
  • Een kind komt twee dagdelen per week, maar de dagdelen variëren per week of per maand. In KiDa kunt u dit per dagdeel inplannen, terwijl de facturering per maand automatisch berekend wordt.
  • U kunt dagdelen toevoegen voor een kind, maar dit kind niet opnemen in de planning. Dit wanneer de dagdelen per week of maand wisselen. De juiste facturering is dan wel gewaarborgd.

V. Kan ik aangeven wanneer een kind een periode afwezig is?
A. Ja, u kunt dit als Vakantie dagdeel vastleggen. Dit wordt in de planlijst getoond. Op deze manier wordt het overzichtelijk wanneer u incidenteel extra capaciteit heeft.

 


V. Is het toevoegen per dagdeel niet arbeidsintensief?
A. Nee, u vult alleen bij het eerste dagdeel alle gegevens in; bij de volgende dagdelen worden alle gegevens m.u.v. de dagdeelnaam gekopieerd.

V. Kan ik zien welke kinderen per groep op welk dagdeel zijn ingepland?
A. U kunt in KiDa zien per groep welke kinderen zijn ingepland: per dagdeel,er op de Wachtlijst staan,met Vakantie zijn.Dit is per scherm (= lijst) beschikbaar en kan afgedrukt worden. Er is eveneens een scherm met alle 3 bovenstaande lijsten in één scherm.

V. Is er in KiDa een presentielijst?
A. In KiDa kunt u een presentielijst per week per groep afdrukken. Tevens is er per groep een lijst per dag (morgen en middag). Op deze lijst staat tevens grafisch aangegeven welke kinderen wanneer aanwezig zijn. Beide lijsten kunt u afdrukken in Excel en eventuele extra dagdelen en/of kinderen toevoegen en/of wijzigingen noteren.