Planning groepsleiders m.b.v. KiDa Software

V. Heeft KiDa een urenregistratie voor groepsleiders?
A. KiDa heeft de mogelijkheid per week en per groep een planning voor groepsleidsters te maken. Deze planning gaat op basis van de werkelijk aanwezige baby’s/kinderen per dagdeel. De gemaakte planning kan per groep worden afgedrukt of als e-mail verzonden worden. Tevens kan per groepsleidster een planning worden afgedrukt en eventueel verzonden worden per e-mail. Op een eenvoudige wijze kunnen aan het einde van de week de meer of minder gewerkte uren invullen

V. Kan ik met KiDa ook een planning voor groepsleiders maken?
A. De gewerkte uren en de extra uren worden automatisch bij de respectievelijke ‘gewerkte en extra uren’ per groepsleider opgeteld. Op deze wijze ontstaat een automatische uren registratie per groepsleidster.