De financiŽle kant van KiDa Software

V. Kan ik een offerte of een contract maken?
A. U kunt met KiDa offertes en contracten maken, alles conform de nieuwe wet kinderopvang.

V. Hoe kan ik factureren in KiDa?
A. KiDa kent hier geen beperkingen, u kunt:

  • automatisch (maandelijks) vooraf factureren,handmatig vooraf factureren
  • handmatig achteraf factureren
  • handmatig achteraf factureren (bijv. extra uren, een creditfactuur of een factuur voor een strippenkaart)

V. Is er een controlelijst van te factureren dagdelen?

A. U kunt per maand een controlelijst op het scherm bekijken. U kunt deze lijst met alleen de kinderen, maar ook met kinderen en alle bijbehorende dagdelen afdrukken.

V. Kan ik een "standaardprijs per uur" hanteren?
A. U kunt een "standaardprijs per uur per groep" gebruiken. Deze verschijnt automatisch in ieder nieuw dagdeel, maar kan individueel gewijzigd worden.

V. Kunnen per dagdeel toeslagen ingevoerd worden?
A. Per dagdeel kunnen naast de uurprijs maximaal 8 toeslagen ingevuld worden. De omschrijvingen van de eerste 3 toeslagen kunnen op de factuur afgedrukt worden.

V. Kan een ouder de "teruggaaf van de belasting" rechtstreeks over laten maken aan het kinderdagverblijf?
A. Ja, dit wordt dan maandelijks automatisch op het factuurbedrag in mindering gebracht. Dit wordt apart op de factuur vermeld.

V. Is er een mogelijkheid voor automatische incasso?
A. Ja, volgens het Clieop03 protocol (via uw Bank/Giro en Interpay).

V. Kan er per locatie een aparte automatische incasso gemaakt worden?
A. Ja, u kunt dat zelf instellen; één automatische incasso of een automatische incasso per locatie; indien gewenst met verschillende bank-/gironummers.

V. Kunnen financiŽle gegevens geŽxporteerd worden naar bijv. boekhoudprogramma's.
A. Ja, de data-interface wordt geleverd tegen meerprijs.

V. Kan een financieel overzicht gemaakt worden?
A. Ja, In de module Management Informatie kunt u zelf de periode van dit financiŽle overzicht bepalen (week, maand, kwartaal of jaar)

V. Kan ik in KiDa registreren welke facturen betaald zijn?
A. Ja, facturen die automatisch geÔncasseerd worden kunnen per maandelijks ĎClieop03 bestandí op betaald (betaald = ja) gezet worden. Op deze manier beschikt KiDa over een complete debiteuren boekhouding.

V. Kan ik in KiDa controleren hoe lang facturen "open staan" (niet betaald zijn) ?
A. In KiDa kunt u Facturen o.a selecteren op íniet betaalde facturení die qua factuurdatum ouder zijn dan een bepaalde periode die niet betaald zijn. Deze periode kunt u zelf instellen in KiDa. U kunt daarna onbetaalde Facturen selecteren die volgens deze periodes in aanmerking komen voor een 1e of 2ebetalingsherinnering. Deze kunt u automatisch door KiDa laten printen.

V. Kan ik per kind een jaaropgave maken?
A. U kunt in KiDa per kind een jaaropgave maken conform de nieuwe wet kinderopvang. In het gewenste scherm selecteert u het kind, de rest geschiedt automatisch.

V. Kan ik selecteren welke facturen wel of niet in een jaaropgave komen?
A. Ja, dat kan per factuur ingesteld worden