Correspondentie in KiDa

V. Kan ik met KiDa brieven, mailingen, etiketten etc. maken?
A. KiDa beschikt over een koppeling met msWord®. Hierdoor is het mogelijk brieven, mailingen, etiketten etc. in Word te maken met behulp van de gegevens   (adres en andere gegevens) uit KiDa.
A. U kunt ook e-mailingen maken. De e-mailing kan direct vanuit KiDa verstuurd worden of doorgestuurd worden naar msOutlook ®

V. Kan ik in KiDa de gemaakte Word documenten opslaan?
A. Brieven, mailingen en andere documenten gemaakt in KiDa worden in KiDa opgeslagen. Deze brieven en mailings hebben dezelfde lay-out. Tevens kunt u brieven, mailings etc in KiDa simpelweg opzoeken met behulp van een zoekmachine, bijv. via de naam van het betreffende kind.

V. Kan ik in KiDa de briefwisseling met ouders/Verzorgers maken en opslaan?
A. KiDa beschikt over een geavanceerde word-editor. Hiermee kunt u snel brieven maken. alle brieven hebben dezelfde lay-out. Tevens kunt u de brieven in KiDa opslaan en simpleweg opzoeken via bijv. de zoeknaam van een kind