Het beheer van KiDa Software voor kindcentra

V. Over welke periode (hoeveel jaren) kunnen er kinderen ingepland worden?
A. Dit is niet gelimiteerd en zelf instelbaar.

V. Kan ik een baby tijdens de zwangerschap al inplannen?
A. Ja, dat kan. Na de geboorte moet u wel de ontbrekende gegevens invullen.

V. Kunnen kinderen ook na hun 4e jaar worden ingepland?
A. KiDa kent ook hier geen beperkingen.

V. Kan een kind bij het begin al voor de gehele periode (= t/m het 4e levensjaar of verder) ingepland worden?
A. Dat kan, direct in dagdelen of indien er geen plaats is op een wachtlijst.

V. Wat is het maximale aantal medewerkers die tegelijkertijd met KiDa kunnen werken?
A. Dit is onbeperkt en niet gebonden aan een gebruikerslicentie.

V. Kan ik voor korte tijd het aantal kinderen per groep 'overplannen'.
A. KiDa signaleert alleen wanneer een groep is 'overpland' (kleur rood), maar blokkeert niet.

V. Kan ik zelf selecties maken?
A. KiDa beschikt in vele programma's (kinderen, facturen, ouders, etc.) over een "selectiewizard". Hiermee bent u volledig vrij uw eigen selecties maken.

V. Welke gegevens kan ik in KiDa beheren?
A. U kunt gegevens van kinderen, ouders, grootouders, factuurinstanties, facturen, groepsleiders, etc. in KiDa beheren.

V. Kan ik gegevens vrij wijzigen?
A. Gegevens kunnen alleen gewijzigd worden als dit geen gevaar oplevert voor de integriteit van de data. De software waarschuwt en blokkeert wanneer u gegevens niet meer kunt wijzigen.

V. Kan ik de kinderen per locatie uitlijsten
A. KiDa heeft voor kinderen een databestand, maar u kunt voor wat betreft lijsten met kinderen deze per locatie instellen (op het scherm of printen per lijst).

V. Kan ik in een lijst op het scherm simpel iets opzoeken?
A. Alle lijsten kunnen op verschillende sorteringen worden uitgelijst ( bijv. zoeknaam of postcode). Binnen deze sortering kunt u in een zoekveld een of twee letters of cijfers intypen van hetgeen u zoekt. De cursorbalk gaat automatisch naar de gezochte regel in de lijst.

V. Kan ik de mogelijkheden van KiDa per gebruiker instellen?
A. Met ingang van KiDa versie 1.5 (1 juni 2005) kan per gebruiker exact worden ingesteld wat deze gebruiker wel/niet mag zien en/of wel/niet mag wijzigen. Deze instelling wordt gedaan door één persoon; de Administrator.

V. Kan ik in KiDa een Back-up maken?
A. KiDa heeft de mogelijkheid, automatisch of per keer een Back-up te maken. De plaats waar deze Back-up wordt bewaard kunt u zelf instellen (bijv. op een USB-stick).